Krigsseilerregisteret - Skipperforeningen

Go to content

Main menu:

Krigsseilerregisteret

Aktiviteter

https://www.krigsseilerregisteret.no/no

Som dere ser så går registreringsarbeidet ganske raskt fremover og godt over halvparten av de som seilte og søkte x.gratia utbetalingen på 1970 tallet er nå registrert med egen hjemmeside. Pr dato er 24.665 mann skrevet om og påmønstret de skip de seilte om bord på under krigen norske og utenlandske. (av disse så er det 3036 personer fra Hordaland/Bergen https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk) Vi har til nå klart å holde god fremdriften med flinke folk fra sjømannsforeningene her på øst og Sørlandet.

Stiftelsen Arkivet og Lillesand sjømannsforening hadde et møte her om dagen med agenda "Drift fremover".Da x.gratia registeringen vil bli ferdig om ca.  10 - 12 måneder, så blir det marinens arkiv i Horten som skal påbegynnes og der ligger marinens personell 2. verdenskrig ca. 6000 mann, og så har vi hjemmeseilerne ca. 12000 personer. Disse registrene ligger på Statsarkivene der de finnes b. annet Bergen for Vestlandets vedkommende. Disse statsarkivene er etter hvert nå digitalisert og det blir muligheter å finne opplysninger om de sjøfolk som mønstret på hjemmeflåteten der. Til dette trenger vi hjelp og vi lurte på om det er mulig å få tak på ca. 3-4 mann med litt datakunnskap fra Skipperforeningen i Bergen som kan delta sammen alle oss andre i arbeide med å beskrive de sjøfolk som seilte under 2.verdenskrig. Hvis det er mulig å skaffe noen personer så vil vi komme til Bergen å lære personellet opp i bruk av admin. delen av databasen. Det er også muligheter til at personene kan komme hit til Sørlandet å få noen dagers opplæring her. For å lære dette så vil personene delta fremover i registreringsarbeidet i selve x.gratia arkivet som vi holder på med nå, slik at de kan bli trygge på systemet.

Med vennlig hilsen Thorbjørn Solberg Andersen, Lillesand Sjømannsforening. e-post: tothhean@oline.no

 
Back to content | Back to main menu